E-COMMERCE 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens viktigaste mötesplats inom e-handel, digital marknadsföring och social business

För handeln har logistiken enorm betydelse. Från att tidigare ha setts som enbart en transportfråga, är logistik idag en viktig källa för ett företags lönsamhet och tillväxt och ett sätt att leverera högre kundvärde genom hög leveransservice, just-in-time leveranser och hög produkttillgänglighet.

Förändrade handelsmönster skapar också nya behov av logistikflöden och logistiklösningar. En stor drivkraft är självklart e-handeln. Prognosen är att e-handeln kommer att omsätta 42,5 miljarder kronor under 2014, vilket innebär en tillväxt om 15 procent. En enorm marknad som växer hela tiden.

Genom att ställa ut på e-logistik, ett fokusområde på e-commerce 2015, möter du ledande befattningshavare och inköpare från handeln som är i stort behov av din expertis och dina tjänster för att kunna utveckla sina logistikprocesser och öka sin effektivitet, sin konkurrenskraft och bli mer kostnadseffektiva.

”Vi ställer ut på mässan för att möta kunder och det har vi gjort. Vi har fått många leads. Det har blivit jättemycket affärer, 35 nya kunder och 20 leads. Jag är jättenöjd!”
Tina Pettersson,Företagsspecialist, Posten Meddelande AB