BUTIKSLEVERANTÖR 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens största mässa som visar ny teknik, utrustning och inredning för hela handeln

Färgkoder

Vi har slagit samman utställarlistan från e-commerce och Butiksleverantör. För att man ska se skillnad på utställarna har vi därför färgkodat dem. De blåa står för e-commerce och de rosa för Butiksleverantör.

Electra Sweden AB

Electra Sweden AB

Monter E09

Kontaktuppgifter

39356 Kalmar
Sweden
www.smartbds.se

Electra erbjuder Smart kassasystem som är ett komplett affärssystem med bland annat beställning, inleverans, fakturering, försäljning, bokföring, inventering, rapporter och provisioner med mera. Electra erbjuder även företag, som är verksamma inom Norden, kvalificerade lösningar inom logistik. Vi vänder oss till företag som förstår värdet av att ha en leverantör som kan erbjuda lösningar inom såväl IT som distribution och reskontrahantering.

Kontakta Electra Sweden AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com