BUTIKSLEVERANTÖR 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens största mässa som visar ny teknik, utrustning och inredning för hela handeln

Färgkoder

Vi har slagit samman utställarlistan från e-commerce och Butiksleverantör. För att man ska se skillnad på utställarna har vi därför färgkodat dem. De blåa står för e-commerce och de rosa för Butiksleverantör.

HappyOrNot Oy

HappyOrNot Oy

Monter I03

Kontaktuppgifter

33100 TAMPERE
Finland
www.happy-or-not.com

Marknadens mest praktiska och användarvänliga system för att följa, mäta och utveckla kundnöjdhet.

- Försäkra dej om att strategin fungerar i kundbetjäningens alla enheter.
- Motivera medarbetarna att göra sitt yttersta varje dag.
- Ta fram företagets viktiga värderingar och se till att dom följs i praktiken.

Produktnyheter

 • Retail Team Samarbete med HappyOrNot Pressmeddelande 2012-03-21

  HappyOrNot – respons på direkten!
  Marknadens smartaste system för att följa, mäta och utveckla kundresponsen
  kommer till Sverige. Den nya kundnöjdhetstermometern HappyOrNot, prisbelönt
  för sin användarvänlighet, kan ses i HappyOrNots och Retail Teams monter på
  Butiksleverantör 2012.
  Finska HappyOrNot har utvecklat en helt trådlös apparat som placeras i butiker, restauranger,
  hotell och andra inrättningar. Kunderna svarar på en fråga (som kan bytas dagligen – eller oftare)
  på tavlan genom att trycka på en av de fyra knapparna. Resultaten analyseras och rapporteras
  automatiskt, via mejl och webb, enkelt och överskådligt.
  Så vet finska Röda Korset om blodgivarna är nöjda med bemötandet. Finnair får direkt veta vad
  passagerarna tycker. Intersport och Expertkedjan i Finland får ungefär 5000 feedback från kunder
  varje vecka. Erfarenheten visar att återkopplingsfrekvensen stiger med uppemot 80 procent. Vad
  mera är, det går att jämföra servicen butiker emellan och snabbt komma till rätta med eventuella
  missförhållanden.
  ”Det är en interaktiv och ändå neutral kanal för att samla in viktig kund-feedback. Du får ett
  ständigt aktuellt mått på hur nöjda kunderna är och kan jämföra hur det går t ex att införa och
  leva upp till företagskulturen på olika enheter i en kedja”, säger Birger Boström på Retail Team,
  som i samarbete med finländska HappyOrNot lanserar systemet på Butiksleverantör 2012.
  Lika lätt som det är som kund att uttrycka sina synpunkter, lika lätt är det på butiks- eller
  koncernnivå att överblicka reaktionerna. Resultaten rapporteras automatiskt med önskat intervall
  och nås via ett behändigt webbgränssnitt.
  Välkommen in i vår monter F:17 på Kistamässan i Stockholm och se med egna ögon!
  Retail Team är ett gäng utvecklingscoacher med stort kunnande inom detalj- och dagligvaruhandel. Tanken är
  att erbjuda One Stop Shopping inom retail, vilket betyder att du hittar hela spektrat av retailtjänster på ett
  och samma ställe. Retail Team jobbar inom: Utbildning – Rekrytering – Konceptutveckling – Hyra av chefer.
  Kontakta Retail Team, Birger Boström mail: birger.bostrom@retailteam.se tel: 0771-700 400, www.retailteam.se

Kontakta HappyOrNot Oy nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com