BUTIKSLEVERANTÖR 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens största mässa som visar ny teknik, utrustning och inredning för hela handeln

Färgkoder

Vi har slagit samman utställarlistan från e-commerce och Butiksleverantör. För att man ska se skillnad på utställarna har vi därför färgkodat dem. De blåa står för e-commerce och de rosa för Butiksleverantör.

Retail Store Scandinavia AB

Retail Store Scandinavia AB

Monter E13

Kontaktuppgifter

43439 Kungsbacka
Sweden
www.retailstore.se

Retail Store Scandinavia är ett svenskt företag som distribuerar och supporterar de världsledande IT-lösningarna för detaljhandeln i Norden.
Våra affärsområden är:
Retail Pro - butiksdatasystem
RS Count - besöksräknare

Syftet med samtliga produkter är att öka lönsamheten och effektiviteten för våra kunder

Produkter

  • Retail Pro - Butiksdatasystem

    Butiksdatasystemet Retail Pro används idag av över 52 000 butiker i 86 länder, 60 procent av dessa inom mode/konfektion. Varje dag förlitar sig mer än 65 000 butiker i 85 länder på Retail Pro. Retail Pro kassasystem har utvecklats kontinuerligt i över 20 år och hjälper dagligen butiker världen över att skapa bättre lönsamhet. Programmet uppfyller Skatteverkets alla krav och har en integrerad och EMV-certifierad korthantering med chip och pin. Retail Pro är ett helintegrerat butikdatassystem för kassahantering, inköpsplanering, lagerhantering, analys samt kund- och lojalitetsprogram. Systemet funkar lika bra för den lilla butiken som för den stora kedjan.

    http://retailstore.se/butiksdatasystem/

  • RS Count - Besöksräknare

    Besöksräknare är det optimala verktyget för att enkelt hålla koll på det viktigaste du har – dina kunder! Om du vet när de kommer, hur många de är och hur de rör sig i butiken är mycket vunnet. Du får ett värdefullt verktyg för att kunna utvärdera effekten av reklamkampanjer, speciella evenemang och skyltning i din butik. Med hjälp av besöksstatistiken vet du också när det är som mest besökare i butiken och kan då enkelt anpassa din personalplanering på ett kostnadseffektivt sätt.

    http://retailstore.se/besoksraknare/

Kontakta Retail Store Scandinavia AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com