BUTIKSLEVERANTÖR 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens största mässa som visar ny teknik, utrustning och inredning för hela handeln

Färgkoder

Vi har slagit samman utställarlistan från e-commerce och Butiksleverantör. För att man ska se skillnad på utställarna har vi därför färgkodat dem. De blåa står för e-commerce och de rosa för Butiksleverantör.

Datema AB

Datema AB

Monter J10

Kontaktuppgifter

17128 SOLNA
Sweden
www.datema.se

Vårt erbjudande
Datema Mobility är en helhetsleverantör av mobilitet och har marknadens bredaste och djupaste kunskap inom området. Vårt erbjudande är riktat mot företag och organisationer som har behov av specialanpassade mobila lösningar, vilket innebär konsultation, programutveckling, hårdvaruförsäljning av ruggade handdatorer, streckkodsläsare, etikettskrivare, shoppingsystem (PSS), installation, utbildning, service, support samt drift, övervakning och trådlösa nätverk (WLAN). Vår främsta konkurrensfördel är att kunna erbjuda helhetsåtagandet av mobilitet, vilket vi är ensamma om på marknaden i hela Skandinavien. Konsultation jämte systemutveckling, teknik, drift och service är helt enkelt nyckeln i ett helhetsåtagande!
Det finns två huvudanvändare av mobila tjänster. Den ena gruppen kommunicerar via samtal, mejl, synkar kalendrar eller surfar. Den andra gruppen har mer avancerade behov som kräver specialanpassade lösningar. Här ser vi arbetsgrupper inom lager och logistik, fältsäljare, fälttekniker, transporter, servicebranscher, montörer för att nämna några men även självskanningslösningar för butik. Inom dessa områden är behovet stort av mobila lösningar men oftast i form av stryktåliga handdatorer med utvidgade funktioner och program.

Kontakta Datema AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com