BUTIKSLEVERANTÖR 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens största mässa som visar ny teknik, utrustning och inredning för hela handeln

Färgkoder

Vi har slagit samman utställarlistan från e-commerce och Butiksleverantör. För att man ska se skillnad på utställarna har vi därför färgkodat dem. De blåa står för e-commerce och de rosa för Butiksleverantör.

HåBECO Protection AB

HåBECO Protection AB

Monter I13

Kontaktuppgifter

72132 VÄSTERÅS
Sweden
www.habeco.se

HÅBECO startade sin verksamhet i Nora i mitten av 50-talet. Vi är ett av branschens största företag inom värdeförvaringsenheter på den Skandinaviska marknaden. Våra produkter återfinns inom många olika kundsegment i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i vissa andra länder.

Vi tillverkar, dokumentskåp, säkerhetsskåp, datorskyddsskåp, nyckelskåp, värdeskåp, deponeringsskåp, valvdörrar, valvrum samt säkerhetscontainrar.

Produktnyheter

  • sedelbox ICB

    En smartare sedelbox från HÅBECO, Cashbox ICB!
    Rånskyddar, räknar, äkthetsverifierar samt ger kvitto till kassören/kassörskan när denne deponerar sedlar. Kvittot är ett deponeringsbevis och ger en trygghet för den som hanterar kontanter i kassamiljö. Programmerbar tidsfördröjning. Ses på Butiksleverantörsmässan i Kista, monter I:13.

    www.habeco.com

  • Deposit counter

    HÅBECO har tagit fram ett värdeskåp med inbyggd sedelräknare och äkthetskontroll. Räknaren accepterar olika valutor och kassören får kvitto med detaljerad information om deponerade sedlar. Skåpet ger en bra internkontroll, är certifierat och godkänt för förvaring av kontanter. Produkten visas upp i vår monter G08.

Kontakta HåBECO Protection AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com