BUTIKSLEVERANTÖR 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens största mässa som visar ny teknik, utrustning och inredning för hela handeln

Färgkoder

Vi har slagit samman utställarlistan från e-commerce och Butiksleverantör. För att man ska se skillnad på utställarna har vi därför färgkodat dem. De blåa står för e-commerce och de rosa för Butiksleverantör.

PSI Antonson AB

PSI Antonson AB

Monter I02

Kontaktuppgifter

43124 MÖLNDAL
Sweden
www.antonson.se

Vi har produkterna som krävs för att driva en lönsam butik. PSI Antonson arbetar med kända varumärken som skapar mervärde för dig som handlare. CashGuard, DataTextus, Digi, Repant, Pricer, Vensafe och VLocker. Vi är marknadsledande inom kontanthantering, vägning- och paketeringsutrustning i butik. Vi står för vilja, förmåga och hög kompetens i att utveckla nya produkter i samarbete med ett flertal världsledande agenturer.

Vårt rikstäckande nätverk av service och support står redo att leverera tjänster anpassad till just din verksamhet. PSI Antonson har ett rikstäckande nätverk av service och support som står redo att leverera tjänster anpassade till just din verksamhet.

Vi är idag ca 100 anställda och omsätter 270 MSEK. Huvudkontor finns i Mölndal, och lokala kontor i Kista och Grums. Vi har också service- och försäljningskontor på 30 platser runt om i Sverige. PSI Antonson ägs till 100% av norska PSI Group ASA som är noterat på både den norska och svenska börsen.

Produkter

 • RVM

  RVM levererar heltäckande pantsystem, av hög kvalitet, för både engångs- och återvinningsflaskor samt burkar. Pantmaskinerna är designade för att göra återvinningen enkel för slutkonsumenten, men även kostnadseffektiv och lönsam för dig som handlare. RVM Cosmos är en stark och modern returautomat med många starka funktioner. Visst ska det vara enkelt och effektiv att hantera en returautomat? RVM Cosmos har en stark, unik och innovativ design med ett dynamiskt gränssnitt och användarvänlig logik. Maskinen är byggd för att ge maximal stabilitet och funktionalitet.

  http://www.strongpoint.se/Products/RVM/

 • Pricer

  Med elektroniska hyllkantsetiketter från Pricer går det snabbt och enkelt att ändra priser i butiken. Priset vid hyllan hämtas direkt från ert butiksdatasystem. Ni kan följa alla prisförändringar som sker, utan att behöva märka om ute i butiken. Genom Pricers system för elektroniska hyllkantsetiketter (ESL - Electronic Shelf Label) automatiseras de tidigare manuella rutinerna för prisändringar i butik. Prisändringen sker samtidigt både på varans etikett och i butikens kassasystem vilket ger garanterad prisintegritet.

  Systemet underlättar också kampanjprissättning och strategisk prissättning. Även annan typ av information än pris kan visas på etiketten, eftersom systemet kan integreras med andra viktiga funktioner inom detaljhandeln, som lagerkontroll och produktinformation samt så kallad spacemanagement. Pricers ESL-system består av utrustning för trådlös kommunikation, etiketter samt programvara för att använda dessa.

  http://www.strongpoint.se/Products/pricer/

 • Digi

  Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av utrustning för vägning, paketering och prismärkning anpassade för alla delar i din butik; delikatess, självscanning, kassa och livsmedelsberedning mm. Större delen av vårt våg- & packsortiment kommer från DIGI.

  http://www.strongpoint.se/Products/vag-pack/

 • Vensafe

  Livsmedelsbutiker har ett växande behov av att minska svinn. Genom att placera värdefulla produkter i Vensafe-automater minskas både det interna och externa svinnet, samtidigt som omsättningen bibehålls eller ökas med hjälp av marknadsföring via pekskärmar och produktkort.

  http://www.strongpoint.se/Products/vensafe/

 • CashGuard

  CashGuard är ett system för sluten kontanthantering, som ger användaren total kontroll över kontanterna. Systemet ger också enklare och snabbare kassaavslut, alltid riktigt avstämd kassa och inte minst en säkrare och tryggare arbetsmiljö.

  http://www.strongpoint.se/Products/cashguard/

 • DataTextus

  Datatextus hjälper dig att snabbt, effektivt och enkelt skapa skyltar som ökar din försäljning. Med verktygen bestämmer du hur text, bild, ram, pris och bakgrund ska se ut. I vårt sortiment hittar du utöver skyltprogramvara även skrivare, förbrukningsmaterial och exponeringshjälpmedel som ramar, upphängningssystem och skyltställ.

  http://www.strongpoint.se/Products/datatextus/

Kontakta PSI Antonson AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com