BUTIKSLEVERANTÖR 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens största mässa som visar ny teknik, utrustning och inredning för hela handeln

Färgkoder

Vi har slagit samman utställarlistan från e-commerce och Butiksleverantör. För att man ska se skillnad på utställarna har vi därför färgkodat dem. De blåa står för e-commerce och de rosa för Butiksleverantör.

Visma Retail AB

Visma Retail AB

Monter G12

Kontaktuppgifter

73783 FAGERSTA
Sweden
http://www.visma.se/retail

Visma Retail
Med vår hjälp kan aktörer inom detaljhandeln attrahera sina kunder till handelsplatsen, öka försäljningen genom förbättrad shoppingupplevelse och skapa lojala kunder. Detta genom smart användning av teknik som stödjer nödvändiga processer på alla nivåer. Vi erbjuder helhetslösningar inom butiksdata och kringtjänster. T ex kassaapplikationer, backofficelösningar och centrala system för styrning av kedjeföretag samt tjänster som projektledning, implementation, support och IT-drift.

Produkter

 • Visma Retail Suite - Helhetslösning anpassad för detaljhandeln – En lösning för framtiden

  Mobilitet - Stödjer dagens och framtida behov på rörlighet. Använd den typ av klient som passar dig och den situation som du är i, mobila enheter, stationära klienter eller via web.

  Flexibilitet - Det är alltid du som unika användaren och din behörighet som styr vilken information och vilka funktioner som du har tillgång oavsett var du befinner dig.

  Multikanal - Navet för alla försäljningskanaler och lager.

  Modulbaserat - Butikskedjans behov styr vilka moduler och kan skalas upp för att
  snabbt anpassas till nya förutsättningar och behov.

  www.visma.se/retail/visma-retail-suite

 • En flexibel Point of Sale med flera möjligheter

  Använd samma kassalösning på flera sätt

  • Självbetjäningskassa för kunder. Kunden skannar produkterna själv och betalar, eller bara checkar ut och betalar om kunden redan självskannat under butiksvarvet.
  • Bemannad kassa av butikspersonal. Som en traditionell utgångskassa med butiksanställd.
  • Mobil kassa för butikspersonal att använda inne i butik. För ökad service och kundbemötande, och därmed möjligheter till merförsäljning och avslut inne i butiken.

  Låt modern teknologi hjälpa till att öka kundupplevelsen, servicen och försäljningen

  Nu går det att använda en och samma kassalösning genom hela butiken, och samtidigt ha möjligheten och flexibiliteten att skifta den efter behov. Därmed kan en verksamhet ha samma kassa-enheter i sin butik, där man över dagen, under perioder eller timmar skiftar önskad kombination av antal bemannade kassor, självbetjäningskassor och mobila kassor, utefter kundbehov och kundtillströmning,
  liksom personaltäthet.

  Flexibiliteten ligger i mjukvaran, där POS applikationen växlas om till det läge som man önskar sätta den i - självbetjäningskassa, bemannad kassa eller mobil kassa. Applikationen skiftas utefter valt användningsläge. Samtidigt är hårdvaran för kassalösningen lika lätta att anpassa. Med mobila och trådlösa enheter, kräver utrustningen inte fast förankring i miljön som traditionell fast utrustning behöver med exempelvis kabeldragning och möblemang. Hårdvaran i vår lösning går på det trådlösa nätverket vilket också gör den mobil
  och lätt att växla läge.

  www.visma.se/retail/butik

Kontakta Visma Retail AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com