BUTIKSLEVERANTÖR 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens största mässa som visar ny teknik, utrustning och inredning för hela handeln

Färgkoder

Vi har slagit samman utställarlistan från e-commerce och Butiksleverantör. För att man ska se skillnad på utställarna har vi därför färgkodat dem. De blåa står för e-commerce och de rosa för Butiksleverantör.

SEV Tidsystem AB

SEV Tidsystem AB

Monter E22

Kontaktuppgifter

14250 SKOGÅS
Sweden
www.sevab.se

SEV Tidsystem AB är en marknadsledande leverantör av tidsplaneringslösningar och passersystem för företag och organisationer inom branscher som dagligvaruhandel, fackhandel, hotell och restaurang. TIL-Tid, företagets produkt för tidsplanering, används av över 1 500 verksamheter i Sverige. Företaget erbjuder ett komplett utbud mjuk- och hårdvaror samt utbildning som skapar värde för kunderna genom att öka deras lönsamhet och sänka personalkostnaderna via effektiv tidsplanering. SEV Tidsystem AB är familjeägt och sysselsätter cirka 20 personer i Stockholm och Mölnlycke. Bolaget startades 1986 och har erhållit högsta kreditvärdighet, AAA.
För mer information: www.tiltid.se

Kontakta SEV Tidsystem AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com