BUTIKSLEVERANTÖR 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens största mässa som visar ny teknik, utrustning och inredning för hela handeln

Färgkoder

Vi har slagit samman utställarlistan från e-commerce och Butiksleverantör. För att man ska se skillnad på utställarna har vi därför färgkodat dem. De blåa står för e-commerce och de rosa för Butiksleverantör.

AB Tingstad Papper

AB Tingstad Papper

Monter H13

Kontaktuppgifter

40251 GÖTEBORG
Sweden
www.tingstad.se

Tingstad Papper, etablerat 1959, är ledande i branschen inom presentpapper, påsar, kassar, kartonger & band.
Vi vill tillsammans med våra kunder bygga långsiktiga relationer för framtiden.
Vår affärsidé är att utan mellanhänder erbjuda våra kunder
helhetslösningar som motsvarar de krav professionella
användare ställer avseende funktion, bredd, tillgänglighet
och prisbild.

Välkommen till vår monter!

Kontakta AB Tingstad Papper nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com