BUTIKSLEVERANTÖR 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens största mässa som visar ny teknik, utrustning och inredning för hela handeln


Vid Handelslabbet bedrivs handelsforskning i nära samarbete med handelsrelaterade företag. Labbet ska bidra till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur tekniska och digitala lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande.

Övergången till det digitala samhället utgör en stor samhällsförändring och är en transformation som handeln inte bara påverkas av utan också bidrar till. Med internets inträde har handeln fått ett allt större inslag av nya affärsmodeller och handelsformer där digitalisering spelar än större roll. För att möta en sådan utmaning och samtidigt försäkra att aktiviteterna inom ramen för Handelslabbet vilar på vetenskaplig grund, ska verksamheten utvecklas och pröva. Läs mer om Handelslabbet här >>

Praktisk information:

Plats: Kistamässan, Stockholm
Tid 24 mars: kl. 09.00-17.00
Tid 25 mars: kl.09.00-16.00
I samarbete med: Högskolan i Borås