easyfairs

Utställare

Våra utställare


Flextrus AB

Flextrus AB

F:07

22730 Lund
Sweden
www.flextrus.com

FLEXTRUS – DET NATURLIGA VALET FÖR KRÄVANDE FÖRPACKNINGSKUNDER
Våra kunder marknadsför, skyddar och bevarar sina varor på bästa sätt genom att använda flexibla förpackningar med avancerade barriäregenskaper. De har alla starka krav kopplade till sina produkter och sina varumärken, och har behov av förpackningsmaterial med rätt känsla, utseende och funktioner.
Som ledande i norra Europa, levererar vi flexibla miljöanpassade material till livsmedels- och hälsovårdsförpackningar. Vi tar ett steg närmare våra kunder och deltar aktivt i deras utveckling. Flextrus har en omsättning på nära 1 miljard kronor och 320 engagerade medarbetare. Vi har säljrepresentation nära våra kunder och driver två fabriker i Lund och Halmstad i Sverige samt en fabrik i Highbridge, Storbritannien. Flextrus ingår i ÅR Packaging Group.

Produkter