Utställarkatalog

Boka monter Kostnadsfritt entrékort

Utställarkatalog

Optiscan

Optiscan

M:13

16353 Spånga
Sweden
www.optiscangroup.com

Optiscan Groups Abakuslösning erbjuder Voice, Pick-n-Go®-lösningar samt RFID- och streckkodsteknik som förbättrar material- och informationsflöden, produktivitet och kundtillfredsställelse inom lagerhantering, produktion och fältservice. OptiCare™ tjänsterna garanterar förväntat projektresultat och säkerställer maximalt utnyttjande av levererade lösningar. Optiscan Group bedriver verksamhet i Norden, Baltikum och Ryssland. För mer information se www.optiscangroup.com