Utställarkatalog

Boka monter Kostnadsfritt entrékort

Utställarkatalog

Transport-Nytt Förlags AB

Transport-Nytt Förlags AB

M:03

16902 Solna
Sweden

Transportnytt viktigaste uppgift är att ge varuägare och transportköparna aktuell och relevant information om området.
Är en oberoende tidning och webbplats.
• Täcker områdena, logistik, materialhantering och transporter.
• Bevakar hela logistikkedjan, lagring, vägning, märkning, förpackning samt manuell och automatisk hantering.
• Skriver på fraktsidan om alla typer av transportsätt. Ett populärt inslag i tidningen är de återkommande testerna av transportbilar och truckar.
• Följer närgånget utvecklingen på området informationsteknik, bland annat automatisk identifiering av gods, datahantering av lager och transportadministration.
• Satsar stort på att följa e-handelsfrågorna och bevakar också infrastruktur, ekonomi och samhällsfrågor.
• Publicerar i varje nummer en krönika där ledande beslutsfattare och opinionsbildare medverkar.
• Deltar i de ledande svenska fackmässorna på området och medverkar aktivt med seminarier i samarbete med mässarrangörerna.
Transportnytts målgrupper finns inom företagsledningar samt transport-, logistik-, lager- och inköpschefer inom industri och handel. Det finns dessutom stora läsargrupper inom spedition, transport, åkerinäring, hamnväsen och
bland konsulter och konstruktörer.