easyfairs

Utställarkatalog

Swestrap

Swestrap

E:08b

58005 Linköping
Sweden
www.swestrap.se

Swestrap AB tillverkar ett heltäckande sortiment av packband i flera material och dimensioner. För rationell hantering erbjuder vi allt från handbandningsverktyg och bandningsmaskiner till helautomatiska anläggningar för bandning av ert gods.