easyfairs

Utställarkatalog

DYNATEC AB

DYNATEC AB

G:16

11265 Stockholm
Sweden
www.dynatec.se

DYNATEC är totalleverantör av maskinell utrustning för livsmedelsindustrin och levererar produktionslösningar för hela värdekedjan, från projekt och enskilda maskiner till kompletta linjer som skräddarsys efter varje företags behov
och möjligheter. Vi har lång erfarenhet på området, och förutom egen utveckling har vi samarbete med världens främsta maskinleverantörer.

Dynatec er en totalleverantör för livsmedelsindustrin. Vi tillhandahåller produktionslösningar för hela värdekedjan, från design, utveckling och individuella maskiner för att slutföra rader.

Produkter