easyfairs

Utställarkatalog

Christian Berner

Christian Berner

B:03

42122 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sweden
www.christianberner.com

Christian Berner AB erbjuder tekniska lösningar, produkter och service till företag och offentliga verksamheter i de nordiska länderna. På mässan ställer avdelningarna för Förpackningsteknik samt Fyllningsteknik ut.
Vi gör våra kunder mer konkurrenskraftiga och förenklar deras vardag, genom kvalificerad behovsanalys, rådgivning, service och utveckling. Våra främsta konkurrensfördelar är hög teknisk kompetens, servicenivå och leveranssäkerhet.

Produkter