easyfairs

Utställarkatalog

Exxonmobil Lubricants

Exxonmobil Lubricants

G:12

KT228UX Leatherhead
Belgium
https://www.mobil.com/en/industrial

Global company supplying Oils, Greases, Oil analysis and Lubrication services for manufacturing & packaging industries.
We work closely with our clients to optimise their operations and achieve longer oil drain intervals, lowered maintenance costs, reduced downtime, reduced failures and reduced safety exposures. Visit us at stand at EMPACK to find out more!

Produktnyheter

 • ExxonMobil och Applied Market Information lanserar ”Handbok för energibesparing i formsprutningsföretag” på EMPACK 2017

  ExxonMobil och Applied Market Information lanserar ”Handbok för energibesparing i formsprutningsföretag” på EMPACK 2017
  Gratis handbook hjälper plasttillverkare att spara energi och optimera driften

  • En omfattande handbok som ger praktisk vägledning om energi- och kostnadsbesparing
  • Skriven av den välkände branschexperten Dr Robin Kent
  • Täcker nästan alla aspekter av en formsprutningsanläggning
  • På EMPACK kommer vi även att presentera en komplett smörjmedelslösning för fabrikanter av korrugerade förpackningsmaterial

  Stockholm, Sverige - - ExxonMobil introducerar på EMPACK 2017 två nya initiativ för plastindustrin och fabrikanter av korrugerade förpackningsmaterial, uttformade för att ge förbättrad smörjning samt optimerad drift och produktion.

  För plastindustrin har ExxonMobil lanserat “Handbok för energibesparing i formsprutningsföretag”, i samarbete med Applied Market Information, ett ledande konsultbolag inom marknadsundersökningar. Handboken, som är gratis, är sammanställd av branschexperten
  Dr Robin Kent och innehåller praktiska råd och insikter för plastföretag som vill minska sin energiförbrukning.

  Handboken ger genom tydliga exempel vägledning om nästan alla parametrar i en formsprutningsanläggning, från hur man skapar ett ”energi-fingeravtryck” till användning av högpresterande hydraulolja. I handboken beskrivs också tänkbara typer av besparingar, exempelvis:

  • Montering av isolering på fatvärmare som står för upp till 25 % av en formsprutningsmaskins enrgiförbrukning, vilket kan minska uppvärmningskostnaderna med 50 %.
  • Minskning av tryckluftsläckor, tryckreducering och förbättrade ledningssystem kan minska kompressorns energiförbrukning med 50 %.
  • Byte till Mobil DTE 10 Excel™ hydraulolja kan öka den hydrauliska effektiviteten med upp till 6%

  ”Plastindustrin är en mycket produktiv och energiintensiv bransch där varje detalj är viktig,” säger Rakesh Vyas, marknadsrådgivare inom ExxonMobil industriella smörjmedel i Norden, Storbritannien och Irland. ”Handbok för energibesparing i formsprutningsföretag” innehåller alla viktiga detaljer för att hjälpa plasttillverkarna att optimera sin drift och produktion och minska energiförbrukningen. ”De praktiska råden kan hjälpa företagen att åstadkomma verklig förändring och ge dem konkurrensfördelar.”

  Klicka här för att ladda ner handboken gratis.

  För tillverkare av korrugerade förpackningsmaterial kan ExxonMobil utnyttja sin ställning och erfarenhet från pappersindustrin,och introducera dedikerade lösningar. Det inkluderar högpresterande NSF H1 registrerade Mobil SHC™ Cibus serien och en rad servicetjänster under varumärket Mobil ServSM , såsom oljeanalyser och specialiserade produktionsutredningar

  Inom kort kommer även ett smörjfett lanseras utvecklat för avancerat skydd av kullager som arbetar under svåra omständigheter och i extrema temperaturer.

  Vyas säger: “Vår omfattande portfölj av produkter och servicelösningar innebär att vi kan erbjuda totallösningar för avancerad smörjning och för att förbättra kapaciteten vid tillverkning av korrugerade förpackningsmaterial. Genom detta kan fördelar såsom minskat slitage, ökad säkerhet samt förlängda och optimerade oljebytesintervall förväntas”.

  -Slut-

  Om ExxonMobils bränslen och smörjmedel

  ExxonMobil är en av världens ledande leverantörer och marknadsförare av bränsle, smörjmedel och specialprodukter inklusive beståndsdelar i smörjmedel, vaxer och asfalt. Företagets historia inom smörjedel började i Vacuum Oil Company som grundades 1866 och förvärvades 1879, och ExxonMobil är sedan mer än 150 år en ledande aktör inom innovation och smörjmedelsteknik. Företagets produkter har varit en förutsättning för några av mänsklighetens största tekniska mästerverk, bland många andra den första bensindrivna bilen, det första elkraftverket, den första flygningen med motor och den första uppskjutningen av en rymdfärja. ExxonMobil fortsätter utvecklingen av smörjmedelslösningar för morgondagens maskiner, och håller världen i rörelse.

  Termen "ExxonMobil" inkluderar alla företagets dotterbolag, men är inte avsett som ersättning för lokala affärsenheters självständighet.

  https://webinars.on24.com/exxonmobil/saveenergyinj...