easyfairs

Utställarkatalog

Marvaco AB

Marvaco AB

D12

68625 SUNNE
Sweden
http://www.marvaco.se

Marvaco är den största och ledande prepressleverantören för förpackningar i den Nordiska regionen.

Våra 90 medarbetare hanterar 28.000 förpackningsdekorer årligen.

Våra kundsamarbeten har skapat flera internationella utmärkelser och erkännanden.

Produktionsenheter finns i Helsingborg, Sunne, Örebro och Karlstad i Sverige och i Helsingfors, Tammersfors och Ulvila i Finland.

Produkter