easyfairs

Utställarkatalog

KrimProd;Kriminalvården Produktion

KrimProd;Kriminalvården Produktion

E:05

20271 MALMÖ
Sweden
www.krimprod.se

Kriminalvården Produktion

Bromsas din produktion upp av någon del i produktionskedjan?
Trött på dyra investeringar? Krimprod har resurserna som kan sänka dina produktionskostander.

Vår kapacitet är flexibel, vi har en modern maskinpark och vi finns inom områdena: Mekanisk industri, Trä/Snickeri, Montering/Förpackning, Plastindustri, Tvätteri, Teko.

Kriminalvården arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vi verkställer straff, utreder och behandlar för att minska återfall i brott.

Mer än 10 000 medarbetare arbetar på häkten, anstalter och i frivård för att bryta den onda cirkeln.

KrimProd är Kriminalvårdens produktionsverksamhet och är en viktig del i den återfallsförebyggande verksamheten för de intagna.

KrimProd skapar arbetstillfällen som vidgar vyer, stärker självförtroenden och öppnar nya möjligheter till ett liv utan kriminalitet.

Produkter