easyfairs

Utställarkatalog

Matthews Marking Systems

Matthews Marking Systems

E:01

- Mölndal
Sweden
www.matthewsmarking.se

Söker du en lättintegrerad automationsplattform för all märkning och kodning? Mponeras av Mperia!

Matthews Marking Systems har marknadens samtliga bläckstråletekniker och kan alltid erbjuda rätt märkningslösning för just er industri.

Vi installerar märkutrustning i alla tänkbara produktionsflöden och har lång erfarenhet av samtliga industrier. Vår märkning är inte bara en produkt, det är ett väl utvecklat koncept. Vi sköter all utveckling, produktion, service och försäljning under ett och samma tak i Mölndal.

Matthew Marking Systems är en del av det av det globala företaget Matthews International som sedan 160 år har erfarenhet av produktmärkning. Vi ingår i ett världsomspännande affärs- och servicenätverk som sträcker sig över hela världen. Tack vare detta nätverk säkerställer vi en jämn servicekvalitet oavsett var i världen du bedriver din verksamhet.

Centralisera styrningen av förpackningslinjen – oavsett utrustningsteknik och -leverantör.
Förenkla installationen. Anpassa driften till dina behov. Det har precis blivit lättare att slå samman styrningen av all märkning och kodning i alla primära, sekundära och tertiära förpackningslinjer.

MPERIA integreras smidigt med praktiskt taget alla typer av kodningsutrustning och företagssystem, som ERP, WMS eller PLC. Det är så anpassningsbart att du aldrig kommer att behöva förändra existerande datasystem eller befintliga arbetsflöden. Flexibel arkitektur och vårt bibliotek med insticksprogram av standardtyp håller – tillsammans med användning av vanligen förekommande
protokoll – integrationskostnaderna nere och gör det enklare att uppgradera utrustningen. Oslagbara systemprestanda möjliggör obegränsad utbyggnad till flera olika linjer och anläggningar i takt med att företaget växer.

Ta kommandot över dina produktionslinjer. Öka effektiviteten – på produktionsgolvet eller över hela världen. MPERIA ger dig möjlighet att hantera och styra märkningen i varje förpackningssteg – primära, sekundära eller tertiära – från en och samma plats. Styr ett skrivhuvudet, en produktionslinje – eller många. Samtidigt behöver linjeoperatörer endast utbildas på ett enda system för att kunna påbörja jobb, hantera omställningar och hantera problem snabbare.

Minska stilleståndstiden. Minska antalet återkallelser. Automatisera omställningar av koder och meddelanden – och håll produktiviteten och efterlevnaden på 100 %. MPERIA synkroniseras med alla ERP-/WMS-system eller -databaser och skickar automatiskt uppdaterade meddelanden till produktionsgolvet. Integrera dina visionssystem så att de rapporterar tillbaka till det centrala systemet, och bekräftar att
koderna är korrekta och läsbara vid varje steg – från produkt till pall.

Produkter