easyfairs

Utställarkatalog

Peterson Packaging AB

Peterson Packaging AB

I:07

66840 Bäckefors
Sweden
www.petersonpackaging.se

Peterson Packaging levererar förpacknings- och displaylösningar, wellpapp och solidboard till nästan alla branscher i Skandinavien. Vi är en entusiastisk och trygg partner i att utveckla förpackningar som säljer sig själv och produkterna i en allt hårdare konkurrens om kunderna.
Det krävs speciella egenskaper för att arbeta med förpackningar. Man måste ha förmågan att se hela förpackningsprocessen ur kundens perspektiv och samtidigt kunna bryta ner den i delarna. Vi har hjälpt tusentals kunder genom åren - hur kan vi hjälpa dig?