easyfairs

Utställarkatalog

AB E. Bohlins Maskiner

AB E. Bohlins Maskiner

E:07

16970 Solna
Sweden
www.bohlins-maskiner.se/

Vi erbjuder stor teknisk kompetens och har mångårig gedigen erfarenhet inom transmission och limutrustningar. Dessa distribuerar vi till svensk verkstads-, stål-, pappers-, cellulosa-, förpacknings- och konverteringsindustri.

Företaget är känt för att vara en kompetent samarbetspartner med hög servicegrad.

Bohlins Maskiner samarbetar med sina många leverantörer med att utveckla, producera och distribuera special- och kundanpassade komponenter och specialutrustningar.

Vi har en viktig arbetsuppgift i att påverka våra nuvarande och blivande leverantörer till ständiga förbättringar i miljöhänseende.