Utställarinformation

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

Utställarinformation

Tack igen för att ni väljer att ställa ut på Elmässan. Nu när ni har bokat er kan ni börja använda några fantastiska marknadsföring verktyg (som redan är en del av ert monterpaketet) för att berätta för era prospekts om er närvaro på mässan.

Adress till Kistamässan

Märk ert gods med:

Elmässan / Företagsnamn/ Monternummer

Kistamässan

Vågögatan 3

S-164 40 KISTA

Hämtning av gods

OBS! På grund av andra arrangemang i anläggningen måste allt gods vara avhämtat senast kl. 22.00 torsdag den 18:e oktober – eventuellt kvarvarande gods kommer att skickas till en samlastningscentral. Det innebär att efter kl 22.00 på torsdagen, så kommer godset inte kunna hämtas från Kistamässan.

Adresser och kontaktuppgifter:

MTAB

Linta Gårdsväg 5B

16874 BROMMA

Johannes Fors

0730 300 921

johannes@mtablive.se

Service på Kistamässan

För frågor om beställningar till monter och utställarförsäkring:

Telefon: 08-410 356 60

E-mail: monterservice@workman.se

 

 

 

SISTA BESTÄLLNINGSDAG* för monterinredning är måndagen den 1 oktober 2017

*30% påslag på beställningar efter den 1 oktober. 

Aktuell information för utställare


Höjdbyggnation på Elmässan

På Elmässan har vi en maxhöjd per monter om 2,5 meter. Detta har vi för att alla utställare ska ha samma förutsättningar i hallen och för att inte skymma sikten från någon. Det är otroligt viktigt att alla utställare efterföljer detta. Undantagsfallen är sällsynta och godkänns endast av Elmässans projektledning. Vid höjdbyggnation utan godkännande kan ett vitesbelopp komma att utfärdas. 


Vid frågor; kontakta Lina Schewenius Lund, projektledare. 031-89 41 39 eller via lina.lund@easyfairs.com.


My Easyfairs

Visit Connect

Smart badge