Gratis parkering

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

Gratis parkering

Som ni vet är Elmässan en populär mässa med mycket besökare och begränsat med parkeringsplatser. Detta gör att den stora parkeringen i direkt anslutning till mässan snabbt blir full. Vi skulle därför vilja uppmana er som utställare att välja Elmässans gratisparkering. Du hittar den 900 meter från hallen, men vi har satt in shuttle-bussar som går kontinuerligt till och från hallen mellan onsdagen och torsdagen.

Parkeringen öppnar redan under måndagen och håller öppet under båda inflyttningsdagarna. På så sätt slipper ni flytta bilarna inför själva mässan. Det är givetvis kostnadsfritt redan från första dagen.

parkering