Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

Svenska Elektrikerförbundet Förbundskontor

Svenska Elektrikerförbundet Förbundskontor

P:02

10569 STOCKHOLM
Sweden
www.sef.se

Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar anställda inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv, larm- och säkerhet samt serviceområdet.