Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

QT systems

QT systems

N:17:b

92133 LYCKSELE
Sweden
www.qtsystems.se

QT systems utvecklar integrerade tekniska lösningar för bl.a. fastighetsbranschen. Användarvänligt och kundanpassat.
- Laddstolpar för bostadsområden och arbetsplatser med styrning och debitering
- Passagesystem med beröringsfria brickor för fastigheter
- Porttelefoni
- Bokning för tvättstugor, bastu mm. med möjlighet till automatisk debitering
- Informationssystem över Internet, trapphus- och bokningstavlor
- Bilvärmarestyrning med styrning och debitering
- Driftlarmsförmedling via Internet till telefon, e-post och sms
- Datainsamling för individuell mätning av vatten och el