Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

Axelent AB

Axelent AB

J:06

33033 HILLERSTORP
Sweden
www.axelent.se

Axelent X-Tray är ett expansivt företag som utvecklar,
tillverkar och säljer ett komplett kabelförläggningssystem
baserat på trådstegar under varumärket X-Tray. Vi har
skapat ett premium varumärke utifrån högsta nivå vad
gäller design, funktion, material och service. Utmärkande
för oss är också vårt sätt att samarbeta med våra kunder.
Vi uppskattar kunder med höga krav och utifrån dessa
utvecklar vi kontinuerligt olika speciallösningar. Närheten
till konstruktion, tillverkning och, inte minst, en passion för
innovativa och smarta lösningar gör att vi snabbt kan gå från
idé till färdig lösning.
Våra produkter finns idag representerade över hela världen,
framförallt inom branscherna energi, infrastruktur, livsmedel,
maskin, offshore och tele/data.

Produkter