Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

Narva Scandinavia AB - NASC

Narva Scandinavia AB - NASC

C:10

15138 Södertälje
Sweden
www.narvascand.se

Narva Scandinavia AB är ett Svenskt belysningsföretag som riktar sig mot den Skandinaviska marknaden. Vi förser marknaden med ljuskällor och armaturer. Vi riktar oss främst mot grossister samt återförsäljare. Vårt kontor och lager finns i Södertälje.

Produkter