Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

Elinstallatören

Elinstallatören

L:03

11891 STOCKHOLM
Sweden
www.elinstallatoren.se

Elinstallatören är den ledande branschtidningen inom elteknikområdet. Tidningen grundades 1934.

Elinstallatören utkommer med 11 nummer per år, varje månad utom juli.
Den TS-kontrollerade upplagan var 22 000 exemplar/nummer 2017. Enligt SIFO´s senaste räckviddsundersökning, Orvesto Näringsliv 2017, har Elinstallatören i genomsnitt 30 000 läsare per nummer. Det gör oss näst störst i byggbranschen.

Det redaktionella uppdraget är att skildra teknik, arbetssätt och nya trender inom elteknikområdet. Ett starkt fokus ligger på svagströms- och automationsbranscherna. Våra huvudmålgrupper: Elinstallatörer, elkonsulter, elgrossister, elleverantörer, larminstallatörer, säkerhetsansvariga, underhålls- och driftansvariga på fastighetssidan samt inom industrin.

Elinstallatören ges ut av Installatörsföretagen Service i Sverige AB ett dotterbolag till föreningen Installatörsföretagen. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 800 medlemsföretag. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Elinstallatören ger även ut ett nyhetsbrev som distribueras varje vecka till minst 29.000 mottagare i branschen.

Produkter