Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

AB BÄCK & CO OY

Vårt företag har under 30 års tid målmedvetet satsat på att utforma en mångsidig och hållbar miljö för skolans slöjd. Vårt motto är kvalitet och säkerhet till ett rimligt pris.
Tillsammans med kunderna följer vi utvecklingen i skolan och samhället och håller oss à jour med de bestämmelser som gäller.
Efterhand har det - utöver vår traditionella verksamhet med maskiner, verktyg och inredningar - lett oss till att ta fram kompletta säkerhetslösningar för slöjdsalen.

Produkter