Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

Ifö Electric AB

Ifö Electric AB

D:19

29522 BROMÖLLA
Sweden
www.ifoelectric.se

Ifö Electric är ett innovativt företag i Bromölla med snart hundraåriga traditioner. Helt inriktat på produktion av porslinsarmaturer, porslinssäkringar och distributionsskåp.

Produkter