Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

Fergin Sverige AB

Fergin Sverige AB

K:10

59124 MOTALA
Sweden
www.fergin.se

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av kapslade belysningsarmaturer från IP65 och uppåt. Utmärkande för våra produkter är effektiv belysning i krävande miljöer, armaturer av hög kvalitet och med lång livslängd. Vi har i vårt sortiment såväl armaturer för industrin och som för belysning av t.ex. parker, fasader och g/c-vägar.

Produkter