Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

Stockholm Lighting Company

Stockholm Lighting Company

B:07

16867 Bromma
Sweden
www.stockholmlighting.se

Stockholm Lighting vill vara med och utveckla marknaden för belysning och skapa nya uttryck och upplevelser. Vi vill använda ny teknik för att med mindre miljöpåverkan skapa ljusare, vackrare och säkrare omgivningar. Vi tror att dina idéer och visioner tillsammans med vår erfarenhet och kunskap kan skapa lösningar och upplevelser som sticker ut och förändrar.