Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

NKT

NKT

G:01

79129 FALUN
Sverige
http://www.nkt.se

NKT (Sweden) AB är en ledande global leverantör till energisektorn. Vi utformar, tillverkar och marknadsför kvalitetskablar och lösningar för segmenten elinfrastruktur, byggkonstruktion, järnväg och fordon.

Vår vision är att vara ledande när det gäller att tillhandahålla innovativa, högteknologiska och hållbara lösningar för våra kunder.

Produkter