Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

C3 Connect AB

C3 Connect AB

E:20

23737 Bjärred
Sweden
http://www.c3connect.se/

C3 Connect erbjuder en komplett portfölj av absolut marknadsledande produkter för byggande och underhåll av telekomnät och elnät.

Grunden för C3 Connects marknadsledande produktportfölj utgörs av långsiktiga och strategiska samarbeten med dels Elogic Systems och dels CommScope.
I vår produktportfölj från Elogic Systems ingår skåp, kapslingar och tillbehör för både telekomnät.

I sortimentet från CommScope, som omfattar produkter för telenät baserade på både fiber och koppar, ingår bl.a. skarvboxar, skarvskåp, paneler, krympsatser samt plintsystem med bl.a. plintar, plinthållare, kopplingslådor och åsk- och överspänningsskydd.

C3 Connect kan med sin kunniga personals mångåriga erfarenhet, tillsammans med sitt nära och strategiska samarbete med sina producenter, erbjuda service och support i toppklass.

Produkter