Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

Hantverksdata

Hantverksdata

B:17

2400 København NV
Denmark
www.hantverksdata.se

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi drygt 85 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom VVS-, El-,Måleri- och Glasbranschen med våra moduluppbyggda system.Vi expanderar kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm,golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder och runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.