Utställarlista

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
17 - 18/10/2018

Elkanalen i Sverige AB

Elkanalen i Sverige AB

M:02

78436 BORLäNGE
Sweden
www.elkanalen.se

Elkanalen i Sverige AB är ett företag från Borlänge i Dalarna som är fokuserat på halogenfria, fördragna elrör samt system för elkanalisation och eldistribution i bostäder, kontor och offentliga byggnader. Produkterna säljs under varumärket SVEFLEX.
Elkanalen är den första tillverkaren att få sina produkter listad i Svanens husproduktportal.
Sveflex fördragna flexibla elrör kan användas i Svanenmärkta byggnader!