Utställarkatalog

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Utställare Elmässan Stockholm

Greenpipe of Sweden

Greenpipe of Sweden

P:01b

35245 V�??�?�¤xj�??�?�¶
Sweden
www.greenpipe.se

Att höja produktiviteten inom nordisk infrastruktur kräver nya produkter anpassade för nordiska förhållanden. Vår målsättning är att löpande förse branschen med nya innovativa produkter som underlättar infrastrukturprojekt.

Vår produktutveckling sker i ett nära samarbete med projektledare, beställare, montörer, konsulter och verktygskonstruktörer. Innan en produkt lanseras på marknaden har den genomgått interna och externa tester. Röd tråd genom hela vår produktutveckling är; kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Produkter