Utställarkatalog

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Utställare Elmässan Stockholm

Categori Data AB

Categori Data AB

L:10

17458 SUNDBYBERG
Sweden
www.categoridata.se

Categori Data AB är en av de större installatörerna i Mälardalen med cirka 50 anställda. Ägandet är slutet inom företaget. Categori Data AB är ett företag med mångårig erfarenhet och stort kunnande inom data-, tele-, CCTV- och säkerhetsinstallationer.
Vi utför och säljer tjänster avseende installation, driftsättning, teknisk dokumentation och service inom följande områden:
Data/Tele
Kompletta fastighetsnät för data, telefoni, ljud och bild.
Säkerhet
Skydd av person, fastighet och egendom.
Brandlarm
Detektering och utrymning för skydd av person/egendom.
CCTV
Teknisk bevakning av fastighet och område.
Teknisk Dokumentation
Fullständig teknisk dokumentation enligt svensk standard.
Service
Service avtal underhåll och felsökningar samt jourverksamhet.

Vi på Categori Data AB har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Tillsammans tar vi fram bästa möjliga helhetslösning för varje enskilt projekt.
Våra tekniker är certifierade på de system vi använder, med en lång erfarenhet av data-, tele- och säkerhetsinstallationer.

Vi är alltid intresserade av nya medarbetare med rätt kompetens och profil. Ta gärna kontakt med Lena Lindgren hos oss.