Utställarkatalog

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Utställare Elmässan Stockholm

Elkanalen I Sverige AB

Elkanalen I Sverige AB

M:02

78436 BORLäNGE
Sweden
www.elkanalen.se

Elkanalen i Sverige AB är ett företag från Borlänge i Dalarna som är fokuserat på halogenfria, fördragna elrör samt system för elkanalisation och eldistribution i bostäder, kontor och offentliga byggnader. Produkterna säljs under varumärket SVEFLEX.