Utställarkatalog

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Utställare Elmässan Stockholm

Scanelec - Sverige

Scanelec - Sverige

G:16

5179 GODVIK
Norway
http://scanelec.se/

Scanelec har drygt 30 år solid erfarenhet av projektering och orderhantering av kanalskenor.

Scanelec är en viktig partner vad gäller offshore och rederier samt levererar kanalskenor och knowhow till industri, sjukhus, universitet och offentliga byggnader.

Scanelec ansvarar för försäljning av kanalskenor från flera ledande producenter i Europa, som exempelvis Siemens, Eta-Com (Betobar) och DKC. Detta ger Scanelec stor flexibilitet för lösningar dem kan erbjuda.

•Kanalskenor upp till 6300A.
•Täthetsklasser upp till IP68 (gäller även uttagslådor).
•Fullt ut funktionsdugliga kanalskenor under brand.
•Certifierat efter strängaste standarder (även EX, ATEX, DNV).
•Kanalskenlösningar upp till 17,5kV.​