Utställarkatalog

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Utställare Elmässan Stockholm

Infometric AB

Infometric AB

K:18

19140 SOLLENTUNA
Sweden
www.infometric.se

• Individuell vattenmätning
Idag finns det ett förslag hos Riksdagen att man i all nyproduktion och i samband med ombyggnad skall mäta el och tappvarmvatten. Anledningen till det är att man konstaterat en onödigt stor förbrukning av framför allt varmvatten i lägenheter när man jämfört med villaägare. Även här visar statistik från tidigare projekt att det finns en stor besparingspotential på ca 25%. Bästa tillfället att göra denna installation är i samband med att en fastighetsägare gör en stamrenovering eller givetvis i nyproduktion.

• Temperaturmätning
Fastighetsägare ställer in sina värmekurvor enligt ett antal parametrar, men man vet ändå inte med säkerhet om man lyckas leverera rätt temperatur till alla boende. Genom att sätta en temperaturgivare i varje lägenhet kan man följa upp att man tillhandahåller den temperatur man lovat, varken mer eller mindre. Här finns det otroligt mycket pengar att spara genom att göra sk. driftoptimeringar.

Vi använder olika tekniker, tråd LON eller M-buss, LON elnätskommunikation, M-buss radio beroende på förutsättningarna i huset.
I vår mättjänst erbjuder vi mätvärden på internet, informationstavla i porten, mobiltelefonen eller display i lägenheten.
Har du projekt som detta kan vara intressant i så hör av dig till oss så berättar vi mer!

Produktnyheter

  • Infometric hanterar M-buss

    För att kunna erbjuda våra kunder olika lokala kommunikationssätt kompletterar nu Infometric sitt system med M-Bus tråd. Det innebär att Infometric nu kan samla in mätvärden från många olika typer av M-Bus mätare, tex för vatten och el. Infometric erbjöd redan tidigare LON-kommunikation på elnät och tråd samt radio, wireless M-Bus.