Utställarkatalog

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Utställare Elmässan Stockholm

Tufvasson Tesch AB

Tufvasson Tesch AB

G:02

19340 SIGTUNA
Sweden
www.tufvassons.se

Tufvasson Tesch – omsorg och kvalitet i varje steg


Strömförsörjning
Över 2500 transformatorer för alla användningsområden. Vi utvecklar och säljer allt från standard-
produkter till skräddarsydd utrustning för extra tuffa förhållanden.


Förbindningsteknik
Komplett sortiment av kontaktdon, kablar och kablage. Vi har ett brett kunnande inom förbindningsteknik och erbjuder driftsäkra produkter för alla miljöer.


Elkvalité
Energianalysatorer och multiinstrument som bidrar till minskad energiförbrukning. Vi har den svenska agenturen för Janitza och säkrar din elkvalité.


Tufvasson Teschs kvalitetstänkande har gett oss kunder såväl inom försvaret som sjukvården. Områden där det ställs mycket höga krav på såväl funktionalitet som säkerhet.


Tufvasson Tesch ingår sedan 2001 i ADDTECH-koncernen. Vi har även fabrik i Polen genom dotterbolaget Breve-Tufvassons.

Tufvasson Tesch – omsorg och kvalitet i varje steg