Utställarkatalog

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Utställare Elmässan Stockholm

Pentair Thermal Management Nordic AB

Pentair Thermal Management Nordic AB

F:02

43123 Mölndal
Sweden
http://www.tycothermal.com

Marknadsledande tillverkare av elektrisk värmekabel för frostskydd av rör, hängrännor och stuprör, markytor såsom entréer och trappor samt golvvärme. Våra välkända varumärken är T2 och Raychem.

Produkter

Produktnyheter

 • EM-Defrost-Mat tjältiningsmatta

  Elektrisk tjältiningsmatta för att tina upp tjäle, så att grävarbeten kan utföras även om marken har frusit. Med EM-Defrost-Mat kan gräv- och byggprojekt genomföras också under vinterhalvåret.
  EM-Defrost-Mat tinar upp och varmhåller bland annat jord och sand, vatten- och avloppsledningar, djurfoder i silos och ensilagebalar, el-och teleledningar, mark vid brunnsborrning mm.
  EM-Defrost-Mat är portabel och kan användas var som helst. Den är utrustad med handtag som gör den enkel att bära och transportera.
  EM-Defrost-Mat är SEMKO-godkänd.

 • TraceCalc Pro för fastigheter

  Kostnadsfritt online-verktyg för dimensionering av värmekablar, för frostskydd av rör och frostskydd av tappvarmvatten. Ger byggprojektörer och arkitekter snabbt och enkelt en komplett lösning och en detaljerad specification för värmekabelinstallationen.

  https://www.pentairthermal.se/design-tools/online-...

 • T2Green - golvvärmekabel för lågenergihus

  T2Green är en lågeffektkabel avsedd för golvvärme i lågenergihus, passivhus och välisolerade byggnader med lågt effektbehov.

  T2Green gör det enklare att möta kraven i BBR (Boverkets byggregler), avsnitt 9. Detta tack vare en begränsning av den installerade eleffekten. T2Green är även miljöbedömd och uppfyller kraven för Miljöbyggnad.

  T2Green är en serieresistiv värmekabel avsedd att öka komforten på klinker- och naturstensgolv. Tack vare sin låga effekt kan den även installeras under trä, laminat och linoleum.

  https://www.pentairthermal.se/products/heating-cab...