Utställarkatalog

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Utställare Elmässan Stockholm

Hantverksdata Sverige AB

Hantverksdata Sverige AB

C:30

83873 Frösön
Sweden
http://www.hantverksdata.se

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom VVS-, El-,Måleri- och Glasbranschen med våra moduluppbyggda system.Vi expanderar kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm,golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder och runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.

Produkter

Produktnyheter

 • Entré Portal som app för Android och iPhone

  Till denna uppdatering av Entré Portal är gränssnittet för mobiltelefoner/ smartphones helt omgjort. Vi har moderniserat från grunden och
  byggt appar för Android och iPhone istället för den webbaserade lösning som vi haft tidigare.
  Det nya gränssnittet låter oss göra mer integrerade lösningar med telefonen och det kommer dessutom att vara snabbare på telefoner med bra prestanda.
  Några nyheter i uppdateringen är:
  • Streckkodsläsning för att få in artiklar till order
  • Möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i listor
  • Visning redan på första sidan hur mycket av veckans tid som är uppfylld
  • Förenklat gränssnitt för registrering och visning i systemet
  • Direkt inhämtning av resor från Automile körjournal

  http://www.hantverksdata.se/Om-oss/kontakta-en-sal...

 • Entré Portal Projekt

  NYHET! Projektstyrning i Entré Portal
  Vissa delar av projektstyrningen i Entré finns nu tillgänglig i Entré Portal samt att en ny rutin för resursplanering av projekt har tillkommit.
  Förutsättningar för att använda ovanstående i Entré Portal är:
  • Licens för Entré Projektstyrning
  • Entré körs i SQL-miljö
  • Användaren har licens för Entré

  Portal Arbetsledarmeny
  Alla användare som har Entré Portal Arbetsledarmeny kommer att se alla projekt, det finns med andra ord inga ytterligare rättighetsstyrningar.

  Projektresultatvyn
  Liknande uppbyggnad som den i Entré med en rad per projekt med maximalt 8 resultat- och prognoskolumner samt resultat för projektens tillhörande underobjekt.
  Möjliga urval är:
  • Projektstatus
  • Projektledare
  • Från och med period
  • Till och med period
  Projektresultaten i Entré Portal beräknas enligt samma inställningar som i Entré, med andra ord fungerar vyn utan att behöva göra andra eller ytterligare inställningar.
  Projektplanering
  Projektplanering är en helt ny rutin som endast finns i Entré Portal. Rutinens främsta syfte är resursplanering, det vill säga att kunna analysera när arbeten skall / kan utföras med hänsyn till resurser samt när det kan uppstå resursbrister.
  Detta görs genom att man i denna vy anger den uppskattade tidsåtgången och tidsperioden för utförandet för respektive projekt (genom att tidsplanera underobjekten i projektet). Detta ställs sedan mot tillgängliga resurser (som är en summering av de anställdas totala arbetstid under den valda tidsperioden).

  http://www.hantverksdata.se/Om-oss/kontakta-en-sal...