Utställarkatalog

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Utställare Elmässan Stockholm

Donet AB

Donet AB

A:03

16111 BROMMA
Sweden
www.donet.se


DoNet är ett kunskapsföretag som framtidssäkrar data-, telenät gällande kontor/ bostadshus/ samfälligheter/ bredbands utbyggnad i landsbygden med mera.
Samt systemlösningar inom övervakning.

Vi är specialister på nätverksprodukter, nätverkslösningar, test och mätutrustning samt verktyg gällande detta.
Samt allt inom CCTV och videoströmsanalys.

Vi är en oberoende leverantör idag av produkter för data/telenät över koppar/ fiberkabel och kamerabaserade nät för övervakning/säkerhet/ trygghet.

Aktuella marknadsanpassade system är det vi erbjuder.
Vi söker ständigt efter det absolut bästa i funktion, användarvänlighet och prestanda som finns att tillgå.

Våra kunder är installatören med specialistkunskap av data, tele och kamerainstallationer, vi hjälper även slutkund och konsult med kravställningar, expertis, design och val av systemlösningar och enskilda produkter.

Vi erbjuder specialistutbildning till våra kunder, även tillsammans med våra leverantörer.
Allt för att de ska kunna utföra och leverera en fungerande lösning med högsta behovsanpassning och kvalitet.

Genom att kombinera produkter och tjänster från våra affärssområden, kan vi erbjuda unika helhetslösningar inom kommunikation och säkerhetssystem.

Företagsfilosofin baseras på relationer och vi vill bygga upp och behålla vänskapen med våra kunder samt leverantörer innan och efter våra affärsuppgörelser.

Vi gör affärer med vänner!

Produkter

Produktnyheter