Utställarkatalog

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Utställare Elmässan Stockholm

Eurolan AB

Eurolan AB

K:04

16869 BROMMA
Sweden
http://www.eurolan.se

Eurolan skapades 2001 med visionen att agera som en flexibel och kunskapsrik producent av kabelsystem på den europeiska marknaden.
Med produkter för koppar, fiber-, och hemmanätsystem,
tillsammans med IP-baserade signalprodukter, erbjuder Eurolan en komplett infrastruktur för strukturerade kabelsystem och privata nätverk.