Utställarkatalog

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Utställare Elmässan Stockholm

amokabel AB

amokabel AB

K:07

36075 ALSTERMO
Sweden

amokabel är en privatägd, skandinavisk koncern med tre kabelbolag som tillverkar olika typer av ledningar, kablar och konsumentförpackade produkter. Vi är branschledande när det kommer till flexibilitet och korta ledtider och med vår snabbhet tillgodoser vi våra kunders önskemål. Med fokus på hög kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan arbetar vi ständigt med innovationer och utveckling av nya produkter.

Genom att fokusera på ett specialiserat sortiment har vi lyckats bli marknadsledande i de segment vi verkar. Utöver vår kärnverksamhet investerar vi även i vind- och vattenkraft, vi är idag självförsörjande på grön el.

Produkter