Allan Ruberg

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Lighting for People

Allan

Allan Ruberg talar tillsammans med sin kollega Christian Klinge.
Plats: Stora scenen
Tid: 15.15 den 19 oktober, som en avslutning på konferensen Light & Design

Intervju med Allan Ruberg, ÅF Lighting

Allan Ruberg arbetar som Head of ÅF Lighting som är ett oberoende affärsområde av ÅF organisationen. ÅF Lighting arbetar med ingenjörskonst, design och konsulttjänster inom belysning. Det betyder att de arbetar med ljusdesign, belysningslösningar för arkitektur, liksom att de är konsulter för kommuner, landsting och EU, då de bland annat skriver standarder för EU. Allan är en eftertraktad föreläsare världen över och ska, förutom till Elmässan Stockholm, tala i bland annat Tallinn, Paris och Istanbul senare i år.

 

 

 

Kan du berätta historian om ÅF Lighting?

 

- ÅF Lighting har funnits i över fem år och finns i Danmark, Norge och Sverige. För fem år sedan ville vi skapa en stark plattform i Skandinavien för professionell skandinavisk design och teknisk belysning. I Skandinavien arbetar vi väldigt holistiskt, vi vill att det ska vara funktionellt, hållbart och samtidigt estetiskt tilltalande. Detta är balansen och det triangulära sättet vi arbetar på, och det är ganska unikt att ha detta arbetssätt i vårt DNA. 

 

För oss handlar det om att skapa rätt ljus för människor, även om vi gör belysningslösningar för motorvägar, eller exempelvis när en av våra konsulter gör belysningen för biltunneln mellan Tyskland och Danmark, så handlar det inte om att skapa bra ljus för bilarna utan för människorna som kör. Många belysningslösningar är enbart tekniska lösningar som ska nå upp till krav men det viktiga är att sätta användaren i centrum. Det betyder att stil och komfort är en del av lösningen också. 

 

Man skulle kunna säga att belysning är den viktigaste länken mellan människor och arkitektur, att det alltid finns ett behov av ljus. Därför är detta ett område som det verkligen behöver satsas mer på än vad det gör idag och det behövs professionella ljusdesigners för att möta behovet.


Vad är de största trenderna inom belysningsbranschen just nu enligt dig?

 

- Trenden idag är att se belysning och ljus som ett multidisciplinärt verktyg. Möjligheterna med ljus har vuxit så mycket den senaste tiden med smarta lösningar och nya produkter. Jag kan citera World Economic Forum, som sa till oss att inom de kommande 8-10 åren så kommer den tekniska utvecklingen vara snabbare och mer omfattande än vad de varit de senaste 50 åren. Detta kommer nu att explodera och då kommer vi se mycket mer inom Smart Building och Smart Cities och jag tror att det är väldigt viktigt att professionella ljusdesigners finns med i utvecklingen av dessa områden så vi inte glömmer användaren. Vi kan inte acceptera att det enbart är tekniska lösningar, det måste finnas ett mänskligt perspektiv också. När man bygger en Smart City, så måste någon vara där och se till att det finns en förståelse hur man skapar kvalité för livet. Det finns väldigt många företag som vill sälja olika typer av produkter inom belysning, men det är självklart att vi behöver LED-lampor och sensorer och så vidare, men först när vi har identifierat vad syftet är med belysningen, eller den smarta staden eller den smarta byggnaden, det är då vi kan se på lösningen. 

 

Faran som jag också ser idag med trenderna inom belysningsbranschen, det är att allt blir väldigt fokuserat på teknologin, den är väldigt lätt att kommunicera. Men det holistiska arbetssättet, där vi försäkrar oss om att våra hus, kontor, våra städer är till för människorna, det är svårt. 


Tror du att det kommer bli viktigare för kommuner och städer att lägga mer fokus på belysning i framtiden?

 

- Verkligen! Se på urbaniseringen som gör det till en utmaning för städer att attrahera nya invånare men också för alla städer som blir glesare, de måste skapa attraktiva städer och byggnader. Jag ser att belysningen är en otroligt viktig del av det. Fastighetsägare som vill bygga nya hus borde tänka på dagsljuset och på fastighetens läge, det är inte alltid genomtänkt. De borde också tänka mer på dagsljuset i de olika rummen, i exempelvis ett vardagsrum eller ett kontor, eller hur dagsljuset faller på en offentlig plats som ett torg? 

 

Arkitekter har börjat inse att det inte är helt enkelt att skapa bra ljus eller belysningslösningar. Det är inte enkelt att skapa ett bra dagsljus. Och det är även en trend jag ser, att arkitekter börjar arbeta mer med professionella ljusdesigners.